fbpx

המגזין | מאמרים

אבי ביטון במשרד

גילדאי תחת זרקור – אבי ביטון

אבי ביטון, מנהל הביטחון הראשי של קבוצת עזריאלי, בשיחה פתוחה.

גלובוס

אבטחה ארגונית בחו"ל

נוכח הקושי של ארגוני הטרור לפרוץ את חומות האבטחה הממלכתית החלה להתחזק מגמה של פיגועים נגד מטרות בקו האבטחה השני כגון הקהילות היהודיות והתיירות הישראלית.

אדם לפני קיר אדום

צוות אדום בתהליך ניהול סיכונים

ישנן מתודות רבות ומגוונות לקיים את תהליך ניהול הסיכונים. אחת האפקטיביות מביניהן היא שימוש בצוות אדום.

מדרגות

אבולוציה של מנהל אבטחה מתחיל

במרוצת השנים התקדמתי בין תפקידים ובכל כניסה לתפקיד חדש ניסיתי ליישם את התובנות והלקחים מקודמיו. רציתי להיות מנהל אבטחה טוב יותר.

מוקד ביטחון

ממוקד דייג למוקד צייד

אופטימיזציה של 'המוקד הרואה' מתקיימת בזכות שילוב נכון במשולש - כוח אדם, טכנולוגיה ונהלים.

מטוס בשדה תעופה

אשליית הביטחון בתעופה

תחום התעופה האזרחית ממוקם ובצדק בצמרת הגבוהה של המושאים המאובטחים, ולו בשל האפקט המסיבי של פיגועים בו. למרות זאת, הרגולציה הנוכחית בתחום משאירה את מרבית שדות התעופה בעולם חשופים לאיומים ריאליים.

רחפן

רחפנים בעולם האבטחה

הרחפנים הם גורם חדש ומשנה משחק בתחום האבטחה. מנהלי אבטחה מחויבים בהיכרות איתם - הן בהיבט ההתמודדות מולם בהיותם איום והן בהיבט השימוש בהם בהיותם כלי.

צל אדם

עובדים בזהות גנובה

מנהלי אבטחה נדרשים לגלות עובדים בזהות גנובה בחברות ובארגונים, שהרי רובם נקלטים בהם אחרי תהליך סינון מינימלי ביותר או אפילו דרך ספק משנה.

ראיון לצורך גיוס מנהל

גיוס מנהלים – שלב הראיונות

מאמר זה הוא השני בסדרה של מאמרים המתמקדים בתהליך הגיוס של מנהל לארגון או לחברה, הן מצד המנהל המגייס והן מצד המנהל המחפש.

מאבטח בליווי כלב הגנה

כלב הגנה בשירות מערך האבטחה

היכולות והיתרונות של כלב הגנה בשירות מערך האבטחה

טען עוד
  • 1
  • 2