fbpx

ממוקד דייג למוקד צייד

מוקד ביטחון

 

חדר בקרה המשלב 'מוקד רואה', מבוסס רשת מצלמות, קיים היום ברוב המושאים המאובטחים. במקרים מסוימים 'המוקד הרואה' מחויב בשל רגולציה, אבל ברוב המקרים הוא משולב בתוכניות האבטחה באורח יזום לאור שיקולים פנימיים. נדמה שקיים קונצנזוס לגבי הצורך במוקדים הרואים, למרות ההבדלים ביניהם ברמות כוח האדם, הטכנולוגיה והנהלים. בהמשך לזאת, יש מקום לשאלה – האם המוקדים הרואים הם אפקטיביים ומסוגלים לספק את התוצרים הנדרשים בזמן אמת?

התשובה מצויה בהבחנה בין מוקד דייג לבין מוקד צייד.

מוקד דייג הוא המוקד הסטנדרטי והנפוץ. בדומה לדייג הפורס את רשתו ונכנס לפוזיציה פסיבית בהמתנה לדגים אשר ייתפסו בה, כך גם המוקדן ממתין לאינדיקציות מאת הטכנולוגיה (מצלמות, גלאים וכד') ורק מגיב אליהן בהתאם לסיטואציה. דייג יכול להסתפק בכך, גם במחיר פספוס של דגים פה ושם. להבדיל, אצל מוקדן, המחיר של פספוס אחד יהיה גבוה בהרבה.

היום, הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מהיר אבל כך גם הדרכים לנטרל או להונות אותה. התלות באינדיקציות מאת הטכנולוגיה בזמן אמת היא מובנת, אבל חייב להיות לה גיבוי של גורם אנושי.

מוקד צייד הוא המוקד המתקדם. בדומה לצייד המחפש את הטרף באורח אקטיבי, כך גם המוקדן מתנהל. צפייה מונחית ברשת המצלמות בחיפוש אחר סימנים מחשידים בניסיון לזהות חריגה מהשגרה, במקרים מסוימים אף בטרם החלה ההתרחשות.

הגורם האנושי, לצד אותה טכנולוגיה, משלים אותה ומבטיח כיסוי אפקטיבי יותר של המושא המאובטח.

אופטימיזציה של 'המוקד הרואה' מתקיימת בזכות שילוב נכון במשולש – כוח אדם, טכנולוגיה ונהלים. המוקד הצייד מציב את הגורם האנושי בראש המשולש (להבדיל מהמוקד הדייג אשר מציב את הטכנולוגיה), ונותן חשיבות ואחריות בידיו. מוקדן אשר זוכה בתוכנית הכשרה איכותית, לרבות נהלים סדורים, יצליח להפיק מהטכנולוגיה את המקסימום. בנוסף, בזכות יישום תוכנית צפייה אקטיבית אף יחזק את הבקיאות שלו במושא המאובטח מידי יום ובהתאם את היכולת לאבחן חריגות מהשגרה.

לסיכום, 'מוקד רואה' הוא דוגמה מובהקת לרכיב סטנדרטי בתוכניות אבטחה רבות. מאמר זה ביקש להציג בפני מנהלי האבטחה את האפשרות שיש בידם לשפר מהותית את רמות האפקטיביות של אותו רכיב, בזכות שינוי תפיסה בלבד.

משוב
00
2 תגובות
  1. אקטיביות זו תפיסה נכונה למוקדים במקרה זה, ותפיסה נכונה לתוכניות האבטחה בכלל. מנהלי אבטחה צריכים למצות את המשאבים שיש ברשותם במקסימום והתפיסה המתאימה מאפשרת זו.

    עודד, מאמר מצוין. תודה ששיתפת את הקהילה.

  2. גישה מאד מאד מקובלת כיום, המביאה לניצול מרבי של התשתית האנושית האבטחתית. איכותה תלויה כמובן בשילוב כ"א איכותי עם טכנולוגיות מתקדמות חדשות. מהיכרותי את החברה, מרכיבים אלה מגולמים בעשייה היום יומית של הארגון בתחומים שונים ומגוונים.

תגובה חדשה