fbpx
הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון

אודות

הגילדה היא פורטל ניהול הביטחון של ישראל, מבוססת קהילה של 1,800+ מנהלי ביטחון ותחומים משיקים, אשר מתחברים יחד, לומדים יחד ומתקדמים יחד.

גילדאים רשומים בקהילה
1,896
חברים מחוברים
בין החברים
גילדאים תחת זרקור
סיורים
תכנים נוספים
חסויות
בלוק חסויות בדף הבית של האתר (1)