fbpx
הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון

אודות

הגילדה היא פורטל ניהול הביטחון של ישראל, מבוססת קהילה של 1,800+ מנהלי ביטחון ותחומים משיקים, אשר מתחברים יחד, לומדים יחד ומתקדמים יחד.

גילדאים רשומים בקהילה
1,869
חברים מחוברים
בין החברים
גילדאים תחת זרקור
סיורים
תכנים נוספים
חסויות
הגילדה - נותנות החסות