סיור 14 | הרכבת הקלה ירושלים

‏‏סיור 14 - הרכבת הקלה ירושלים | הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון בישראל

 

הסיור ה-14 של הגילדה התקיים בתאריך 23.05.22, ובמסגרתו כ-25 משתתפים (תפוסה מלאה) ביקרו ברכבת הקלה ירושלים.

הרכבת הקלה ירושלים היא הראשונה בישראל, ומשמשת כלי תחבורה ציבורית מרכזי.

הקו האדום הוא הראשון והיחיד בשלב זה, אבל התוכנית המלאה כוללת הן את הארכתו והן הוספה של קווים נוספים.

אורך הקו הוא 13.8 קילומטר של 23 תחנות. בקו משתמשים כ-175,000 איש ביום.

במהלך הסיור, המשתתפים קיבלו סקירה אודות הרכבת הקלה ירושלים מאת מנהל הביטחון הראשי, אלעד כהן, סגניו, שמחה שוולטר וגדי חורי, מנהל ביטחון הדיפו (המרכז הלוגיסטי), אלינועם סייג, ואף מאת מנכ"ל לביא, החברה הזכיינית.

הסקירות הצליחו להראות ולהמחיש את גודל ומורכבות הפרויקט בהיבטים רבים, בראש ובראשונה ההיבט הביטחוני, אך גם ההכרח להתייחס ולשלב שיקולים בהיבטים נוספים כגון בטיחותיים, אופרטיביים ואפילו כלכליים.

הסקירות כללו, בין היתר, התייחסות לחזון ותוכניות הפרויקט, למבנה הכוח (היררכיה ניהולית, יחידת המאבטחים), לממשקים מול גורמים חיצוניים, לכוח האדם, לכלים הפיזיים והטכנולוגיים, לנהלים וכו', והוקרנו סרטונים משורה של מקרי אמת מהשנים האחרונות.

בסיום הסקירות, הקבוצה ביקרה בשלושת המוקדים – מוקד ניהולי, מוקד ביטחון הרכבת הקלה ומוקד ביטחון הדיפו. בהמשך, הקבוצה ביקרה בתחנות השונות, כולל המוקדים הרגישים והחמים.

בסיום הסיור, קבוצה מבין המשתתפים המשיכה לארוחת צהריים משותפת.

תודות

הגילדה מבקשת להודות לגילדאים המארחים: אלעד כהן, שמחה שוולטר, גדי חורי ואלינועם סייג.

אלבום תמונות
סקירות הסיורים הקודמים:

הסיור הבא (15) יתקיים בתאריך 30.05.22, בשלושה מרכזים לוגיסטיים. הזמנה תפורסם בשלוחות הגילדה בקרוב.

משוב
830

תגובה חדשה