fbpx

המגזין | מפגשים

הרצאה במסגרת הגילדה - שחר גולדברג - אבטחה התקפית

לוח המפגשים המקוונים | יולי-ספטמבר, 2021

הגילדה שמחה להמשיך את פרויקט המפגשים המקוונים, ומציגה את הלוח החדש - הרצאות ופאנלים מאת המובילים בתחום ניהול הביטחון.

הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון / סיור שטח - האוניברסיטה העברית

סיור שטח 05 | האוניברסיטה העברית

סקירה קצרה אודות סיור השטח של הגילדה - האוניברסיטה העברית

הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון / סיור שטח - מערך הסייבר הלאומי

סיור שטח 04 | מערך הסייבר הלאומי

סקירה קצרה אודות סיור השטח של הגילדה - מערך הסייבר הלאומי

השתלמות ניהול זירת לחימה בהנחיית שאול לייב, במסגרת אקסטרה - האקדמיה של הגילדה

השתלמות 'ניהול זירת לחימה' | פרטים והרשמה

בשוק המוצף והתחרותי של ניהול הביטחון, תחת פס הייצור האחיד של הקורסים המונחים, הגילדאים מבינים שהם חייבים יותר.

סיור שטח 03 | בזלת פארמה

סקירה קצרה אודות סיור השטח של הקהילה - בזלת פארמה

הגילדה | סיור שטח | בית חולים הדסה עין כרם

סיור שטח | המרכז הרפואי הדסה עין כרם

סקירה קצרה אודות סיור השטח של הגילדה

הכנס השנתי הראשון של הגילדה

הכנס השנתי הראשון של הגילדה

הכנס השנתי הראשון של הגילדה - סיכום, הקלטה ותמונות.

תדריך תרגילים טקטיים

תרגילים טקטיים | התחנה המרכזית החדשה תל אביב

סקירה קצרה אודות התרגילים הטקטיים בתחנה המרכזית החדשה תל אביב

ספרינט מיתוג אישי | שי זר

הגילדה בשירות הקהילה: ספרינט מיתוג אישי

הגילדה שמחה להציג שירות נוסף לחברים בקהילה, במקרה זה כלי בארגז ניהול הקריירה - ספרינט מיתוג אישי. תהליך מונחה קצר (יחסית), בן שלבים מובנים, במטרה לפרוץ דרך חדשה בפיתוח המותג האישי ולהשיג יתרון בשוק התחרותי.

סדנת ניהול קריירה

סדנה יומית | ניהול קריירה במציאות המשתנה

סקירה קצרה אודות הסדנה היומית הראשונה במסגרת הגילדה - 'ניהול קריירה במציאות המשתנה'

סיור שטח

סיור שטח 01 | התחנה המרכזית החדשה תל אביב

סקירה קצרה אודות סיור השטח של הגילדה - התחנה המרכזית החדשה תל אביב