fbpx

הגילדה בחטיבת האבטחה (29.12.22)

הגילדה בחטיבת האבטחה - דיון הכשרות וכשירות מנהלי ביטחון | הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון בישראל

📌 קול קורא – הגילדה בחטיבת האבטחה

במסגרת דבריו בכנס השנתי של הגילדה 2022, ובשיחות המשך אחריו, ראש חטיבת אבטחה ורישוי, תנ"צ משה אדרי, הצהיר שדלתו פתוחה ואוזנו כרויה בפני חברי הקהילה, וברצונו לקדם שיח ישיר, פתוח וקונסטרוקטיבי בנושאי הליבה של התחום.

במהלך הימים האחרונים, הגילדה וחטיבת האבטחה גיבשו ותיאמו את הדיון המשותף הראשון ביניהן, בתקווה מיני רבים וטובים, אשר יהיה בנושא 'הכשרות וכשירות מנהלי ביטחון'.

חשוב לחזור ולציין – הגילדה היא אינה ארגון יציג של מנהלי הביטחון בישראל, ואינה מתיימרת להיות כזה. מאידך, הגילדה מובילה קהילה של יותר מ-1,500 מנהלי ביטחון, מקשת רחבה ומגוונת של נישות וארגונים, בישראל ומחוצה לה. ככזו, היא מדגם מייצג איכותי ומהימן אשר ביכולתו להביא לשולחן מקבלי ההחלטות גם את קולנו, חרף ההשקפות השונות בינינו.

לקראת הדיון, בחרנו לגבש קבוצת מיקוד הטרוגנית, אד-הוק, ולהזמין כל גילדאי/ת שרוצה להציג את משנתו בנושא 'הכשרות וכשירות מנהלי ביטחון' בפני חטיבת האבטחה, לבקש זאת בטופס זה.

הדיון יתקיים בתאריך 29.12.22, ב-09:00, בירושלים, בראשות הרח"ט ובהשתתפות ראשי מדורים בחטיבה.

בהזדמנות זו, הגילדה מבקשת להודות לרח"ט, אשר מגלה שוב ושוב קשב מתמשך למנהלי הביטחון בישראל, ורצון אמיתי לרתום אותנו למאמץ משותף לקידום תחום ניהול הביטחון בישראל, ובהמשך לכך, לחיזוק הביטחון במרחב האזרחי.

שיהיה לנו בהצלחה.

משוב
30

תגובה חדשה