fbpx

סיור 04 | מערך הסייבר הלאומי

הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון / סיור שטח - מערך הסייבר הלאומי

 

סיור השטח הרביעי של הגילדה התקיים בתאריך 08.06.21 במערך הסייבר הלאומי.

תחום הסייבר הוא אחת הזירות החדשות של מנהלי הביטחון, ואנו חווים זאת דרך קריאה של דיווחים רבים ותדירים בתקשורת אודות ארגונים אשר ספגו תקיפות מסוג זה, ורובם ניזוקו קשות, כלכלית ותדמיתית. מנהלי ביטחון, אשר אמונים להגן מפני איומים נגד הארגון, חייבים להכיר, להפנים ולהתמודד גם מול איום זה.

מתוך הכרה זו, הגילדה שמחה לקבל את ההזמנה האדיבה מאת יגאל אונא, ראש מערך הסייבר הלאומי, במסגרת הכנס השנתי הראשון של הגילדה, לסיור שטח של הקהילה בגוף הממשלתי האמון בתחום זה.

בסיור זה השתתפו 45 גילדאים. תפוסה מלאה. בשל הביקוש הגדול לסיור זה, אנו בוחנים את האפשרות לקיים סיור נוסף.

מהלך המפגש
  • התכנסות ופרק זמן למפגש ולהיכרויות בין המשתתפים.
  • פתיחה מאת שי זר.
  • הרצאה מאת דניאל מרטין, מנהל קשרי פנים, אודות מערך הסייבר הלאומי.
  • הרצאה מאת מנהל אגף הביטחון והחירום של מערך הסייבר הלאומי, אודות 'חוסן ביטחוני ארגוני'.
  • ביקור ב-CERT, חדר המצב הלאומי של מערך הסייבר הלאומי. ה-CERT הוא צוות תגובה בחירום לתקיפות סייבר נגד מטרות ישראליות.
  • ביקורים בחדרי המצב הייעודיים של תחום הפיננסים ושל תחום האנרגיה.
  • סיכום ותודות מאת שי זר.
תודות

המארחים: אמיר כהן, יריב זמר, ארז תדהר ודניאל מרטין, אשר ארגנו והובילו את הסיור.

אלבום תמונות
סיורי השטח הקודמים במסגרת הגילדה:
משוב
260

תגובה חדשה