מיסי מנב"ט - מאמר מאת שי זר - הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון בישראל

20.12.21

 

מס חבר – תשלום חובה סדיר אותו גובה מסגרת מאורגנת מחבריה לצורך כיסוי הוצאותיה. ברשות הרגולציה להטיל מיסים בסכום ובתדירות לפי שיקוליה, כדי להגשים את מטרותיה.

 


 

בחודש האחרון, מכללות אחדות בתחום הכשרות מנהלי הביטחון החלו לשווק מוצר חדש – קורס מנהלי אבטחה מתקדם.

מחד, יוזמה רצויה ומבורכת שמבקשת לקדם את מנהלי הביטחון בישראל, בטח לאור הקונצנזוס הרחב לגבי הרמה הירודה וחוסר הרלוונטיות של קורס מנהלי האבטחה הנוכחי.

יש לציין, הגילדה השיקה את הקורס 'ארגז כלים ניהולי' למנהלי ביטחון כבר לפני חודשיים, וההרשמה המלאה אליו הוכיחה את הביקוש הגבוה מצד מנהלי הביטחון לתכנים ברמה גבוהה יותר, ואת הרצון להשיג יתרון יחסי בשוק המוצף. חצי מ-12 המפגשים כבר מאחורינו, ומנהלי הביטחון המשתתפים בקורס זוכים לחזק ולהרחיב את ארגז הכלים הניהולי שלהם, הודות למרצים ולתכנים בסטנדרט שטרם נראה בתחום.

לפיכך, כל קורס, השתלמות, סדנה וכד', של כל מוסד לימודי, שיש בהם כדי לקדם את מנהלי הביטחון בישראל, הם רצויים ומבורכים, ובמידה רבה מגשימים את חזון הגילדה בפיתוח סטנדרטיזציה בלתי פורמלית בתחום.

מאידך, כל הפרסומים אודות הקורס המתקדם קושרים אותו לגוף המנחה – חטיבת האבטחה במשטרה. בחלקם, אף מגדילים ומציינים: "הכשרה זו תהפוך בקרוב להכשרה חובה של משטרת ישראל".

לו כך יהיה – מנהלי הביטחון יקבלו את אותה הגברת בשינוי אדרת.

בשורה התחתונה, המנגנון הנוכחי ימשיך להתקיים. אותן מכללות יובילו את אותו קורס אחיד שיציג את אותם תכנים לאותם משתתפים. פס ייצור, מודל 2.0, במימון ישיר של הלקוחות השבויים – מנהלי הביטחון. מיסי מנב"ט.

תורפה 1: הקורס המתקדם, בהיותו מונחה, יהיה אחיד.

קורס מנהלי האבטחה הנוכחי, בהיותו מונחה, מחייב את כל המכללות ליישר קו מול הסילבוס והתכנים שגובשו ואושרו בחטיבת האבטחה. בשל כך, כל המכללות משווקות קורסים דומים ואפילו זהים. מרחב היצירתיות והתמרון שלהן הוא מוגבל, ובהתאם גם היכולת שלהן לקדם תכנים ייחודיים ולייצר בידול מוגבלת. האחידות כופה סטגנציה מחשבתית ומקשה לפרוץ את המסגרות הקיימות. לפיכך, קורס מתקדם בתבנית אחידה יהיה החמצה.

תורפה 2: הקורס המתקדם, בהיותו חובה, ינציח את המינימום הנדרש.

החזון של 'אקסטרה – האקדמיה של הגילדה', הוא לגשר בין דרישות הרגולציה לבין דרישות השוק, ובין המינימום הנדרש לבין הסטנדרט החדש. כלומר, קורס מנהלי האבטחה הנוכחי, אשר במרוצת השנים ובחוסר אלטרנטיבה ראויה, זכה מן ההפקר והתבסס בלי גרם של הצדקה כאחת מבין דרישות הסף למשרות ניהול ביטחון רבות, גם של תפקידים בלתי מונחים. הרגולציה מציבה לשוק את הרף התחתון, ובכך מרגילה אותו להסתפק בכך.

תורפה 3: הקורס המתקדם, בהיותו חובה, יצמצם את אפשרויות הבידול של מנהלי הביטחון.

בהמשך לכך, הקורס המתקדם, בניסיונו המוצדק לייצר יישור קו בסיסי בין המשתתפים בו, ייצור גם אחידות בלתי רצויה ובלתי רלוונטית ביניהם. מנהלי ביטחון רבים נכונים להקצות מזמנם ומכספם לטובת פיתוח אישי בתחום. קורס חובה נוסף יסיט אותם מהרצון להתמקד בנישה הרלוונטית להם ולפתח בה מומחיות, אל תכנים שמכוונים למכנה המשותף הרחב ביותר (והנמוך ביותר) של כולם.

תורפה 4: הקורס המתקדם, בהיותו חובה, יזין את פס הייצור ואת הצפת השוק.

כמות מנהלי הביטחון בישראל, נכון להיום, היא גבוהה מאוד ביחס לכמות התקנים הנדרשים. הגילדה, בזכות היותה קהילה של 1,200+ מנהלי ביטחון רשומים ובזכות ניהול לוח הדרושים הגדול ביותר בתחום ניהול הביטחון, מכירה היטב את הביקושים, הן מצד המגייסים והן מצד המחפשים. במציאות הנוכחית שבה קורס החובה מספיק כדי לקבל הכרה פורמלית כמנהל ביטחון, היחס בינה לבין היכולות והניסיון הוא בלתי פרופורציונלי. מהכיתה במכללה יוצאים אל השוק בסטטוס זהה מנהל ביטחון מנוסה לצד נהג אוטובוס שצלח הסבה. קורס חובה נוסף רק יזין את פס הייצור שנכון להכיל ולהכשיר כל אדם משלם, ובכך מוריד את הרמה, מרדד את התחום ומציף את השוק.

תורפה 5: הקורס המתקדם, בהיותו חובה, יהפוך את מנהלי הביטחון ללקוחות שבויים.

במשך שנים ארוכות, קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה הנוכחי, תחת החובה הרגולטורית, הכשיר אלפים לתפקידיהם. בנוסף לכך, הקורס מחייב את אותם בוגרים גם בתחזוקה שוטפת בדמות רענונים שנתיים. תשלום מיסי מנב"ט. הקורס המתקדם, בהיותו חובה, יהפוך אוטומטית את הקורס הנוכחי לבסיסי ולנחות. מנהלי ביטחון רבים, חלקם בכירים, יורדו באחת דרגה מטה. היות שכך, ומתוך חובה ליישר קו מול המינימום הנדרש החדש, מנהלי הביטחון יהיו לקוחות שבויים של הקורס המתקדם.

בכוכבית, ובלי להפחית מהפסקה הקודמת, בתזמון הנוכחי התורפה הזו מכאיבה אף יותר. מגפת הקורונה הכתה חזק את המשק, וההשלכות הורגשו גם בתחום ניהול הביטחון. ארגונים רבים חוו הפסדים והובילו קיצוצים ופיטורים, במקביל למהלכים של טיוב רגולציה כגון ביטול תקנים, ומנהלי ביטחון רבים וטובים נפלטו החוצה ואיבדו את מקור פרנסתם. בלתי סביר ובלתי ראוי להטיל כנגדם הוצאות כבדות נוספות, מתוך חשש לאבד את הקורס שהם מתחזקים מזה שנים ארוכות, את כבשת הרש.

המלצה 1: מיזוג בין הקורס הנוכחי לבין הקורס המתקדם.

כאמור, קיים קונצנזוס רחב לגבי הרמה הירודה וחוסר הרלוונטיות של הקורס הנוכחי. אגב, גם בקרב גורמים בחטיבת האבטחה ובמכללות. הקורס המתקדם הוא, דה פקטו, הודאה בכך. ההכרה בכך והרצון לחפות ולפצות בקורס מתקדם יותר היא חיובית, אבל בשל התורפות אותן פירטתי קודם, ניתן ורצוי לבחון גם חלופות נוספות.

חלופה אחת היא קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה אחד בלבד, שהסילבוס והתכנים בו יהיו מיזוג בין הקורס הנוכחי לבין הקורס המתקדם. קורס אחד, משופר, רלוונטי, גם במחיר הארכה נדרשת. בכך, חטיבת האבטחה תוכל להבטיח יישור קו ברמה גבוהה יותר, ומנהלי הביטחון יזכו לקורס ברמה גבוהה יותר.

במקביל, יש להפיק את המיטב מהרענונים השנתיים, ולהפוך אותם ממס שנתי למפגשים שמחזקים את בוגרי הקורסים בחומרים רלוונטיים יותר, ומחזירים אותם לארגונים טובים יותר.

בסקר פומבי שקיימנו במסגרת הקהילה בו השתתף מדגם מייצג של 116 מנהלי ביטחון, 99 מהם השיבו שהם נרשמים לרענונים רק כי הם חובה וברצונם לשמר את הקורס. רק 17 מהם השיבו שהם נרשמים לרענונים כי הם מקבלים מהם ערך אמיתי. 85% מציגים אי אמון במנגנון, ומודים שהם קהל שבוי.

לפני שמתחילים קורס חדש, ראוי לתקן את הקיים.

המלצה 2: הכרה בגבולות המנדט של חטיבת האבטחה

חטיבת האבטחה מנחה בתחומים שבהם ניתן לה המנדט בחוק בלבד. יש לה מחויבות מוגדרת והיא מקיימת אותה היטב. קורס מנהלי האבטחה מונחה המשטרה הנוכחי מצליח לתת יסודות וכלים ברמה גבוהה, אך בתוך גבולות המנדט.

מנהלי ביטחון רבים מצפים ממנה, בלי צדק, לחרוג מחוץ לגבולות המנדט ולהנחות גם בתחומים נוספים, כגון חירום, סייבר, מהימנות וכו', ובכך להרחיב את תפקיד מנהל הביטחון ולשפר את מיצובו בארגונים. זוהי שגיאה שהרי בכך שהם תולים את מיצובם בה, הם פוטרים את חלקם בכך.

נכון, מסגרת התפקיד של מנהל הביטחון החדש מחייבת אותו להכיר במציאות המשתנה ולהפנות קשב רב יותר לאיומים אחרים, רלוונטיים ומסכנים יותר, אבל זהו תפקידו ותפקיד הארגון.

מאידך, חטיבת האבטחה צריכה להכיר בכך שיצירת מרחב מחייה שמאפשר ומקדם פיתוח גם בתחומים האלה, דרך מוסדות הלימודים, ישרת גם אותה ואת מטרותיה. מנהל ביטחון שיוכל לתת מענה פנים ארגוני רחב ואפקטיבי יותר, בהכרח גם ימוצב גבוה יותר, וכך יוכל לקדם גם את תחום האבטחה הפיזית והמענה מפני האיומים שהמשטרה כן נדרשת אליהם.

המלצה 3: פתיחה של מקסימום קורסי רשות ושל תחרות בין השחקנים בשוק

פתיחה של מקסימום קורסי רשות, להבדיל מקורסי חובה, תוביל לתחרות אמיתית בין מוסדות הלימודים, ולבידול אמיתי בין בוגריהם. תחרות תפיק מהמכללות, שכולן מתהדרות במנחים ובמרצים מהשורות הראשונות בתחום, הרבה יותר. תחרות תחייב אותן לבנות את הסילבוסים הטובים ביותר, לגייס את המרצים הטובים ביותר, ולהנגיש את הקורסים במחירים המשתלמים ביותר. מנהלי הביטחון יהיו לקוחות נלהבים ונאמנים כשהם יקבלו תוכן ברמה גבוהה וערך אמיתי. במקום להיות קהל שבוי של מוצר בינוני, נהיה קהל נלהב של מוצר רצוי.

בנוסף, קורסי רשות יוכלו לאפשר תכנים לימודיים לפי הדיפרנציאציה הקיימת בתחום. ברור לנו שתפקידי מנהל הביטחון במשרד התחבורה, במלון הילטון, במרכז הרפואי רמב"ם, באמזון ובתנובה הם שונים זה מזה מהותית. באופי הארגונים, באופי ההנהלות, באופי האיומים, בגודל התקציבים וכו'.

אינפלציה של קורסי חובה תחנוק את האפשרות לתת למנהלי ביטחון להתפתח בנישות ייחודיות ולצרוך תכנים שרלוונטיים להם.

במקביל, יש לפורר את המונופול ולדרבן יותר ויותר גורמים להיכנס לשוק לימודי הביטחון – אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות, חברות פרטיות, מיזמים וכו'. יותר תחרות משרתת את לקוח הקצה.

המלצה 4: שילוב מנהלי ביטחון בתקני מרצים בהכשרות

יש לשלב יותר ויותר מנהלי ביטחון ארגוניים, אשר חווים וחיים את המציאות המשתנה ומתמודדים איתה, בתקני מרצים בהכשרות השונות, חובה ורשות.

מומחי תוכן תיאורטיקנים, שחוו ארגון מבפנים לאחרונה רק לפני 20 ו-30 שנים, מתקשים להפנים את המציאות הנוכחית ואת האתגרים החדשים. כשמרצה מציג לנו תרחיש של מחבל במסדרונות סניף הבנק כסיוט הגדול ביותר של הארגון, הוא רק ממחיש את הניתוק. הבנק ישרוד התקפה של מחבל, אבל הרציפות התפקודית שלו תשובש ואף תושבת במקרה של הונאה גדולה או מתקפת סייבר.

המלצה 5: מנגנון הסמכה קפדני

יש להחליף את מנגנון הסינון הפיקטיבי בהרשמה לקורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה במנגנון הסמכה קפדני בסיומו.

בסיום הקורס בו השתתפתי, הרכז ניסה להכריח אותי להוסיף את שמותיהם של חברי הצוות ששויכתי אליו לתיק המשימה המסכמת, למרות שהתרומה שלהם בה הייתה אפסית, וזאת כדי שהם יוכלו לסיים את הקורס בהצלחה. כשהתמדתי בסירובי, נשלחתי למשרדו של מנהל המכללה. סיפרתי לו אודות התנהלות הרכז, כולל הקראה של תשובות המבחן המסכם בכיתה באוזניהם של חניכים שבקושי נכחו בחצי מהמפגשים בקורס והיכרותם את החומר היא מינימלית. שאלתי אותו שאלה אחת: "היית מוכן לתת להם לרשום את שמך כממליץ בפני קולגות שלך?, אפילו לתפקיד התחלתי. הוא השפיל מבט.

מנגנון ההסכמה חייב להיות קפדני, כזה שמבטיח שבוגרי הקורסים יצלחו רף גבוה ויהיו ראויים לתפקידים אליהם הם מתמיינים בהמשך. בוגרים שהמכללות יוכלו להיות גאות בהם, בוגרים שחטיבת האבטחה תוכל להיות בטוחה כשהם בחזית, כידה הארוכה בשטח.

המלצה 6: שילוב מנהלי הביטחון בקבוצות חשיבה משותפות

מנהלי הביטחון צריכים להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות, בטח בסוגיות שקשורות אליהם באורח ישיר. שילוב מנהלי ביטחון בקבוצות חשיבה משותפת לקראת פתיחה של קורס כזה או אחר, יביא את קולם החשוב לשולחן, והתוצר הסופי בהכרח יהיה שיתופי יותר ורלוונטי יותר.

סיכום

קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה, הנוכחי או החדש, הבסיסי או המתקדם, מחויב בהתאם לדרישות הרגולציה. למרות זאת, בטרם יתקבלו החלטות מכוח האינרציה או ההרגל, חשוב לבחון את המהלך מזוויות רחבות יותר, בין היתר של מנהלי הביטחון – הצרכנים הישירים שלהם.

מנהלי הביטחון הוכיחו בשנתיים האחרונות, במספרים גדולים, שהם נכונים להקדיש את הזמן, את האנרגיה ואת הכסף כדי להתחבר, ללמוד, להתקדם. מנהלי הביטחון ראויים להיות שותפים אינטגרליים בתהליך קבלת ההחלטות שרלוונטיות אליהם.

הכוונה לבנות קומה שנייה ומבטיחה (הקורס המתקדם) בבניין הכוח של מנהלי הביטחון בישראל היא חיובית, אבל במציאות הנוכחית בה הן הקומה הראשונה (הקורס הנוכחי) והן השלד (יסודות ניהול) חלשים ומטים ליפול, ישנה סכנה שהבניין כולו יקרוס. חובה לשקם ולחזק את השלד ואת הקומה הראשונה לפני שממהרים לבנות לגובה.

נכון להיום, נדמה שהנטייה היא להטיל את הקורס המתקדם כחובה, ובכך להגדיל את מיסי המנב"ט שאנו נאלצים לשלם מידי שנה ושנה, שוב ושוב, לרוב בלי תמורה. התפיסה של מנהלי הביטחון כלקוחות שבויים ושל הקהילה כפרה חולבת, חייבת להשתנות, הן לטובתם והן לטובת התחום.

זוהי קריאה פומבית לחטיבת האבטחה – כמוכם, רבים מאיתנו מכירים בצורך להרים את הסטנדרט הנוכחי לגבהים חדשים. הגילדה הוקמה תחת החזון הזה. כדי לממש את המטרה המשותפת, יש לקיים חשיבה משותפת. חשיבה מחדש, מהיסודות, אודות המסלולים האפקטיביים ביותר להרים את הסטנדרט.

המנגנון הנוכחי, המיושן, המנוון והמדושן, חייב להתחדש. המנגנון הנוכחי חייב להפסיק את התלות בחסדי הרגולציה כדי להמשיך ולהתקיים, ולהוכיח שהוא איכותי מספיק כדי להרוויח בחזרה את אמון מנהלי הביטחון.

מנהלי הביטחון רוצים וראויים ליותר.

 


 

תוכן משלים:

משוב
1001
תגובה
 1. מאמר מעניין, מסכים עם הרעיון וכמה שאלות להבהרה וכמה המלצות..
  בהחלט יש מקום לשפר את הסמכת מנהלי הביטחון. הקורס הוא רק השלב הראשון בתהלחך לטעמי וחייב להיות לו המשך בשטח לחלק המעשי כמו בקורס קצינים יש שלב של הקקצ ושלב ההשלמה החילית קרי מקצועית.
  בנוסף, מתבקש ששמירת הכשירות התקופתית של מנהלי הביטחון תהיה מקצועית ומותאמת לתחום העיסוק ולא כללית ורק כדי לסמן V.
  ועלה בי השאלה – קורסי ההעשרה שמנהלי הביטחון יעשו לפיתוח עצמי/מקצועי, כיצד ואם בכלל יהיו מוכרים או בעלי תו תקן על מנת לאפשר ללקוח/מזמין השרות לכמת לעצמו את הנתונים לפרמטרים מדידים ואחידים.
  אם תרצה, אשמח שנשב ונחדד את הדברים כדי לתת לזה הזדמנות ומנוף.
  בהצלחה!

תגובה חדשה