טיוב רגולציה באבטחה – המחדל שבתהליך

מאמר | טיוב רגולציה בתחום האבטחה - שי זר

 

"המסמך הזה סופי".

במילים האלה פתח נציג המשרד לביטחון פנים את הדיון לגבי פריט רישוי 6.8 המחודש, המתייחס לדרישות האבטחה בקניונים, ומתוכנן להיכנס לתוקף בתוך כחודשיים.

"המסמך הזה סופי".

וביני לביני תהיתי – למה לקיים את הדיון החשוב הזה, שמקדם רפורמה מז'ורית בתחום, כשהמסמך הזה סופי?

סביב השולחן ישבו, לצד נציגי המשרד לביטחון הפנים וחטיבת האבטחה במשטרה, גם דמויות מובילות בתחום ניהול הביטחון בקניונים, אשר המבטים ביניהם לימדו שהתהייה הזו משותפת לרובם. הרי הם, מנהלי הביטחון שחידוש פריט הרישוי הזה רלוונטי אליהם, הוזמנו לדיון החשוב במקור כדי להקשיב, לשאול, להתייחס, ובכך להיות שותפים אקטיביים בגיבוש המסמך.

לפיכך, לאור ההצהרה שהמסמך הזה סופי, התחושה הייתה שתפקיד מנהלי הביטחון בדיון הזה הוא פסיבי בלבד – להקשיב, לשאול, להתייחס, אבל בלי יכולת לשנות אפילו אות אחת. מסמך סופי הוא מסמך סופי, והדיון החשוב הוא דיון סרק.

אקדים ואציין, הנכונות מצד נציגי הרגולציה לקיים את הדיון הייתה מבורכת, והכוונות היו טובות. המסמך הוצג בשקיפות וברהיטות, ובפרק השיח הפתוח ניתנו תשובות כנות ומנומקות. מאידך, דיון שהתוצר הסופי שלו חלוט בטרם פתיחתו, ספק אם הייתה תכלית ראויה לקיומו.

טיוב רגולציה

לפי המדריך 'הפחתת הנטל הרגולטורי' מאת משרד ראש הממשלה, רגולציה היא כלי מרכזי של המדינה לקדם את האינטרסים הציבוריים ולקדם את החברה והכלכלה, תוך איזון בין המשתנים השונים ותוך ניהול סיכונים.

'טיוב רגולציה' הוא תהליך יזום לצורך הורדה כמותית של מחיר הרגולציה, ובמקביל, שמירה איכותית של האינטרס הציבורי. במילים אחרות, תהליך של חשיבה מחדש במסגרתו מנתחים ומאתרים את הדרישות הרגולטוריות אותן ניתן לבטל או לצמצם, זאת תוך שימור האינטרס הציבורי.

'טיוב רגולציה' היה הסיבה הרשמית בשמה גם פריט הרישוי לגבי האבטחה בקניונים גובש מחדש. כאמור, הכוונות הטובות הן להפחית את 'הנטל הרגולטורי', ובכך את הוצאות המשק ואת יוקר המחייה. במקרה זה, להפחית את תשומות האבטחה בקניונים. לגיטימי, ואף מבורך.

בפרק 'תפקידים ושותפים בתהליך הטיוב', נכתב שהתהליך מחייב דיאלוג בין המשרד לבין 'לקוחות' הרגולציה, השחקנים המרכזיים אשר חיים תחתיה וחווים את השלכותיה מידי יום, וזאת במטרה ליצור תמונה מהימנה ברמת השטח ולייצר קשב אמיתי לסוגיות המטרידות אותם בהקשר זה.

בהתאם להנחיות המדריך, במקרה הבוחן המדובר נכון וראוי היה לראות גם במנהלי הביטחון בקניונים, מומחים בתחומם, שחקנים מרכזיים, ולגייס את ניסיונם ואת תובנותיהם לטובת ליווי התהליך, החל מהשלב הראשון. הרי סביב השולחן ישנה מטרה משותפת – להפחית את תשומות האבטחה בקניונים, אך במקביל לשמר את רמתה.

והנה, מבלי להיכנס לפרטים אופרטיביים מתוך המסמך, בפרק השיח של הדיון התגלה במהרה קונצנזוס מצד מנהלי הביטחון אשר זיהו בו שורה ארוכה של תורפות ופגמים, בשלל היבטים. התגובות האחידות בהתנגדותן הדהדו – דרשני.

מסקנות

מקרה הבוחן המדובר, במסגרת תהליך טיוב הרגולציה בתחום האבטחה בקניונים, הוא כנראה תהליך מייצג ותקף גם לתהליך טיוב הרגולציה בתחום האבטחה בכלל, בשלל המקרים בהם יש לרגולציה אחיזה. לפיכך, חשוב לנתח אותו ולהשליך ממנו הלאה.

כאמור, בהתאם להנחיות משרד ראש הממשלה, התהליך מחייב דיאלוג בין המשרד לבין 'לקוחות' הרגולציה, השחקנים המרכזיים אשר חיים תחתיה וחווים את השלכותיה מידי יום. ארגז הכלים של נציגי הרגולציה הוא רחב ומגוון: קול קורא, ארגונים מייצגים, שאלונים, ראיונות, קבוצות דיון.

הדיון המדובר מלמד אחת מבין שלוש:

  1. בשלבים הקודמים של התהליך, מנהלי ביטחון אחרים היו שותפים אקטיביים בגיבוש המסמך. בלתי סביר הן נוכח הזימון של מנהלי הביטחון לדיון הזה, והן נוכח ההתנגדות הקולקטיבית לתוכנו אשר מייצגת תפיסה משותפת אחידה.
  2. נציגי הרגולציה שוללים את היות מנהלי הביטחון שחקנים מרכזיים בתהליך טיוב הרגולציה בתחום האבטחה, אחרת הם היו מקבלים זימונים כבר בשלבים הקודמים, והייתה ניתנת להם הזדמנות להיות שותפים אקטיביים בגיבוש המסמך.
  3. מנהלי הביטחון זומנו לדיון כדי לקיים את ההנחיות, ובכך לצאת ידי חובה.

כך או כך, הדיון המדובר מלמד אודות נתק בין נציגי הרגולציה לבין מנהלי הביטחון בשטח.

המחדל הוא כבר בתהליך, לפני שהוא בתוצר.

המחדל הוא בחוסר ההבנה שהשינוי ברגולציה הוא בהכרח גם שינוי בקונספט האבטחה, וכפי ששינוי ברגולציה מחייב הובלה או לפחות השתתפות של מומחים בתחומם, כך גם במקרה של שינוי בקונספט האבטחה.

מיהם המומחים בתחום האבטחה שנתנו ידם למסמך הזה? מיהם המומחים שמייתרים מנהלי ביטחון בכל הקניונים שבהם מוצבים רק 14 אנשי אבטחה במשמרת? מיהם המומחים שגודמים את 'ידה הארוכה' של המשטרה באינספור מקרים נוספים בהם היא תידרש להגיב?

סיכום

טיוב רגולציה בתחום האבטחה ובכלל הוא מהלך רצוי ומבורך. מנהלי הביטחון, כאזרחים מהשורה, רוצים גם הם לראות הפחתה של הוצאות המשק ושל יוקר המחייה. מצד שני, כאזרחים מהשורה, הם גם רוצים לראות את ילדיהם מבקרים בקניונים מאובטחים ובטוחים, וחוזרים הביתה בשלום. המטרה היא משותפת.

מתוך הנחה שמקרה הבוחן המדובר מלמד אודות תהליכים דומים שאנו צפויים לחוות בתחום האבטחה, מנהלי הביטחון נדרשים לגישה אקטיבית יותר ולצאת בקריאה פומבית – מקומנו סביב השולחן, החל מהשלב הראשון. קולנו רלוונטי וחשוב.

מנהלי הביטחון, בתחום האבטחה, הם המומחים בתחומם. הם שחקנים מרכזיים. לא רק ניצבים, ובטח לא רק תפאורה.

הגילדה היא פלטפורמה מבוססת קהילה. ככזו, היא במה מרכזית לשתף את קולותיהם של מנהלי הביטחון, יהיו אשר יהיו, אחידים או חלוקים. לצידה, ישנם ארגונים וקבוצות בשלל פלטפורמות אחרות. כלומר, יש לנו את הכוח ואת הכלים להפוך ממשתתפים פסיביים לשותפים אקטיביים, וזו חובתנו להשתמש בהם. היום, יותר מתמיד.

 


 

תודות:

  • אבי ביטון | מנהל ביטחון ראשי, קבוצת עזריאלי.
  • בן אברהם | ממונה ביטחון וחירום ראשי, קבוצת אמות.

תוכן משלים:

משוב
200
2 תגובות
  1. תמונה מצערת. הרגולציה, וכן, גם חטיבת האבטחה במשטרה, מתקשים להפנים את כמות ואיכות הידע והניסיון של מנהלי הביטחון בכל התחומים ובמקרה הזה בקניונים. מנהלי הביטחון עובדים ונושמים את התחום, ולא מתחלפים בכל שנתיים-שלוש (זה כבר אומר דרשני). כדאי שיפנימו את הדברים וישתפו את מנהלי הביטחון כבר מההתחלה.

  2. כרח"ט אבטחה לשעבר אני מודע לפערים המקצועיים הקיימים אצל חלק מקציני החטיבה. הפריט החדש הוא מאוד בעייתי וקשה ליישום. איומי הייחוס לא השתנו אך הסבירות למימושם הצטמצמה מאוד. אני אישית בעד אבטחה מדלגת חמושה בקניון ולוותר על הבידוק בכניסה. בעניין הגילדה אין לנו על מה להלין עוד – עם הקמתה חשבתי והבעתי את דעתי שהיא צריכה להיות גורם מרכזי מקצועי ומשפיע על החלטות הרגולטור ולצערי זה לא התקבל. הגילדה על כל חבריה המקצועיים חייבת לצאת מהבועה הסגורה ולהשפיע על ההחלטות ועל יישומן. יש רח"ט אבטחה חדש ואיתו צריך להיפגש. לצערי אין אף גוף אזרחי עצמאי ששותף בצורה סדורה להחלטות הרגולטור. הגיע זמן שינוי.

תגובה חדשה