fbpx
בקרה, ביקורות ותרגילים - מאמר מאת אריאל גרג'י | הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון

בקרות, ביקורות ותרגילים הם כלים בידי מנהל הביטחון לצורך בחינה של כשירות ותפקוד מערך האבטחה ביחס למשימותיו.

במקרים בהם בחינה זו היא דרישה מצד רמה ממונה או גוף מנחה (רגולציה), וכישלון בה יכול לגרור סנקציות כגון בירור רשמי ואף הדחה של המבוקרים והמתורגלים, היחס שלהם כלפיה מהול בתחושות שליליות של הסתייגות, חשש וכד'.

לאור זאת, אני ממליץ לשנות את הגישה ואת המסגור כלפי בקרות, ביקורות ותרגילים, ולתקשר את השימוש בהם ככלים לשיפור ולחיזוק הכשירות האישית והיחידתית, תוך מיקוד ברמה המקצועית של הפרט ושל הצוות, ובכך גם לשפר ולחזק את הביטחון העצמי ואת המוטיבציה להצליח בהם.

במילים אחרות, יש לראות בבקרות, בביקורות ובתרגילים כלים שמטרתם לשפר ולחזק את מערך האבטחה, ולא רק לבחון אותו.

שינוי גישה זו מקבל חשיבות יתרה נוכח המציאות החדשה במשק, הגלובלי והישראלי, אשר סובל ממחסור גדול, מתמשך ומחריף בכוח אדם. המגמה שחווה המשק נכונה גם לתחום האבטחה, שבאורח מסורתי סובל ממחסור כרוני בכוח אדם, ואפילו במובהקות רבה יותר (הרחבה במאמר: גיוס כוח אדם בצל קורונה).

מציאות חדשה זו, של מחסור חריף בכוח אדם, מחייבת את מנהלי הביטחון להסתגל לתנאים חדשים. משאבים רבים יותר מופנים לצורך שימור עובדים קיימים, לרבות גילוי איפוק וסבלנות כלפי תפקוד שגוי או לקוי (בגבולות הסביר). בהקשר לבקרות, ביקורות ותרגילים, חובתנו היום לשנות גישה ולהפוך למנהלים שממוקדים בהדרכה ובחניכה, בלימוד ובטיפוח. גישה זו תחזק את הרמה המקצועית של הפרט ושל הצוות, ותבטיח שימור גבוה יותר.

במרוצת השנים, הקריירה שלי הייתה רצופה תפקידים במסגרות האבטחה הממלכתית אשר בהן מיושמת מדיניות לפיה יש להקצות את כל המשאבים הנדרשים לצורך קיום המשימה. הסטנדרטים היו גבוהים, ובהתאם גם מנגנוני הגיוס, ההכשרה, ההדרכה וכו'. חריגה מהסטנדרטים דינה הדחה. לו היינו נוקטים אז בשינוי הגישה, ומאמצים את מודל 'המנהל-מדריך', 'המנהל-חונך', כנראה שהיינו מייצרים יותר אנשי אבטחה מצוינים.

להבדיל מהקורס האחיד הממלכתי, הקורסים בגופים מונחי משטרה ומשרד הביטחון הם קצרים ובסיסיים, ומטרתם היא להסמיך בלבד. הקורסים הללו קצרים מידי ובסיסיים מידי כדי להכשיר את כוח האדם למשימותיו. לפיכך, מנהלי הביטחון נדרשים, ורובם מיישמים, להוסיף פרק של הכשרה פנימית במסגרת האתרים בהם אותם מאבטחים או בודקים מוצבים.

למרות זאת, גם לאחר הכשרה פנימית זו נדרשת המשכיות. כל איש אבטחה באתר נדרש לשמר ולשפר את רמתו המקצועית במשך כל מחזור חייו בתפקיד.

לאור התובנות הללו, בשנים האחרונות אני מנהל את תחום הבקרות, הביקורות והתרגילים בחטיבת האבטחה של T&M ישראל. החברה פיתחה מתודולוגיה סדורה בתחום זה, אשר זכתה לאישור מקצועי מאת בית ספר להכשרת מנהלי ביטחון, והוצגה לבכירי חטיבת האבטחה במשטרה.

המתודולוגיה מבוססת סט תיקי מדף של בקרות, ביקורות ותרגילים, אשר נבנו מראש כך שניתן יהיה להתאימם בפשטות לכל אתר ספציפי, לפי המאפיינים הייחודיים לו.

במסגרת התוכנית, מומלץ לבנות גאנט בקרה, ביקורות ותרגילים מגוון, אשר מקיף את כלל המשימות בשגרה והתרחישים בחירום, איתם נדרש איש האבטחה להתמודד באתר. גאנט מובנה יבטיח את ההתייחסות הרחבה מחד, ואת האפשרות לבחון את גרף הלמידה מאידך.

בשלב הראשון, מנהל הביטחון מקבל לידיו את סט תיקי המדף ומתאים אותם לאתר. בשלב השני, מגבשים תוכנית תקופתית (לרוב למשך חציון) בה מוגדרות הכמויות הנדרשות של כל פריט בסט, לכל איש אבטחה באתר. התוכנית מייצרת הישג נדרש מדיד, ובמהלך התקופה היא מפוקחת ומבוקרת כדי להבטיח יישום.

המתודולוגיה מבוססת תפיסה לפיה הבקרות, הביקורות והתרגילים צריכים להיות פשוטים, כך שיהיה זמין, נגיש וקל ליישם אותם, וצריכים להיות אינטנסיביים, כך שהאפקטיביות שלהם תהיה גבוהה.

מומלץ לשלב בגאנט חלק ארי של בקרות, ביקורות ותרגילים שיהיו זמינים ונגישים למנהלים, וזאת כדי להגדיל את תדירות התרחשותם ואת יחס ההמרה של תכנון מול יישום. לצורך ההמחשה, ביקורת של תצפית סמויה ואחריה רשימת תיוג, תהיה זמינה ונגישה בהשוואה לתרגיל מורכב שדורש ביום אויב, בקר בטיחות וכד'.

לפיכך, הגאנט צריך להכיר בקשיים האובייקטיביים ולהיות מאוזן. מוטב יישום תדיר ורצוף של תרגילים קטנים מאשר יישום רנדומלי של תרגיל גדול.

חשוב לציין, הבקרה, הביקורת או התרגיל אינם המטרה, אלא הכלי. המטרה היא למידה – הפקה של ממצאים, לקחים ומסקנות, לצורך שיפור האבטחה באתר. לאור זאת, הרווח הלימודי נקנה רק בשלב התחקיר וההפצה.

כל הבקרות, הביקורות והתרגילים מנותחים לרמה של ממצאים, מסקנות ולקחים. מומלץ לקיים תחילה תחקיר חם בשטח, ובהמשך לכתוב דו"ח תחקיר מפורט אשר יוגש למנהל הביטחון המקומי, ותקציר הנקודות הרלוונטיות ממנו יופץ ברמה הרוחבית לכלל יחידות האבטחה באתרים דומים. ההפצה של הסיכומים הללו, בשוטף, במסגרת התדריכים היומיים והתקופתיים, הן במפגשים הפיזיים והן בכלים המקוונים, היא מיקסום של הרווח הלימודי.

יישום התוכנית מקנה תוצרים רבים:

  • כוח אבטחה מבוקר ומתורגל, אשר משפר, מחזק את רמתו ומפתח מיומנויות גבוהות יותר.
  • כוח אבטחה מבוקר ומתורגל, אשר חושף ולומד חולשות ותורפות, ובכך מפנה משאבים לתיקונן, לפני התרחשות מקרי אמת.
  • כוח אבטחה דרוך וחד, אשר מתמודד מול שגרה שוטפת ושחיקה מתמדת. מאבטח שמחפש את התרגיל, יזהה את האויב.
  • כוח אבטחה מחויב יותר לאור ההפנמה שמשימתו חשובה וזוכה להתייחסות מצד הדרג הניהולי.
  • כוח אבטחה שחווה בקרות, ביקורות ותרגילים כמרכיב סטנדרטי בשגרה, ומשפר את היחס אליהם. פחות הסתייגויות, פחות חששות.

ניהול תחום הבקרות, הביקורות והתרגילים בחטיבת האבטחה של T&M ישראל, חשף אותי לשורה ארוכה של לקוחות ממגוון רחב של מגזרים (פרטיים, מוסדיים, ממשלתיים וכו'), אשר אימצו את המתודולוגיה ביחידותיהם ומיישמות אותה באדיקות. התוצאות בהתאם – שיפור מובהק ברמה המקצועית, זאת מבלי לכרסם בביטחון ובמוטיבציה של צוותי האבטחה המבוקרים והמתורגלים.

 


 

תוכן משלים:

משוב
190
תגובה
  1. המלצה מבורכת למי שעדיין אינו פועל כך.

תגובה חדשה