fbpx

יוזמה קהילתית | מתגייסים לטובת החברים מהדרום

הגילדה - הקהילה מתגייסת

המדינה ואזרחיה בימי לחימה שרק מתארכים, ומרבית המטחים הכבדים מכוונים שוב ושוב אל אזור הדרום שבחזית.

נוכח זאת, הגילדה מבקשת להוביל יוזמה קהילתית – 'מתגייסים לטובת החברים מהדרום' ומשפחותיהם.

ביוזמת החברים מהמרכז ומהצפון, אנו מבקשים להשתמש בפלטפורמה כדי לייצר חיבורים אשר יהיה בהם כדי לתמוך בחברים מהדרום ומשפחותיהם.

הגילדה תקבל את פניות החברים, תרכז אותן ותייצר את החיבורים הרלוונטיים.

הגילדה מבקשת להודות לחברים ביחידה הארצית לחקירות וביטחון, אשר היו מקור ההשראה ליוזמה הקהילתית, לאחר שהובילו כזו בקרב הבוגרים והקורסיסטים.

שנזכה לימים שקטים יותר בהקדם.

משוב
150
תגובה
  1. יוזמה מבורכת. אשמח להשתתף.

תגובה חדשה