fbpx
איתי לוין | מנכ"ל, IDS / מדריך ראשי, היחידה הארצית לביטחון וחקירות
Active לפני יום, 10 שעות

הגילדה

שם תצוגה

איתי לוין | מנכ"ל, IDS / מדריך ראשי, היחידה הארצית לביטחון וחקירות

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, מחוז הדרום, אזור אילת, חו"ל

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות, ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים
  • מנכ"ל, Intelligence Driven Security – IDS. פרויקטים ביטחוניים ב-78 מדינות, לרבות בארץ, באירופה, באסיה, באפריקה ובאמריקה.
  • מדריך ראשי, היחידה הארצית לביטחון וחקירות.
  • מדריך בכיר ICAO IATA.

 

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה