fbpx
Dan Barlev
Active לפני 4 שבועות, יום

הגילדה

שם תצוגה

Dan Barlev

אזורי פעילות

מחוז תל אביב

תקציר קורות חיים

מנהל בטחון, בוגר שירות קבע מצהל, סא"ל במיל', עוסק במגוון תחומי הבטחון, אבטחת מידע פיזית, תושב כפר סבא

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם, אירוח סיור שטח

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, השתתפות במשחק מלחמה