fbpx

מאמרים מאת: ניר רן | ראש המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית וינגייט

שתי מצלמות

מקום האבטחה בארגון

קיימים ארגונים ומנהלים הרואים בתחום האבטחה מרכיב אינטגרלי, חשוב וחיוני במבנה הארגוני, ותופסים אותה כנכס. להבדיל, בארגונים רבים אחרים האבטחה נתפסת כורח מציאות, 'מיותר הכרחי'.

רחפן

רחפנים בעולם האבטחה

הרחפנים הם גורם חדש ומשנה משחק בתחום האבטחה. מנהלי אבטחה מחויבים בהיכרות איתם - הן בהיבט ההתמודדות מולם בהיותם איום והן בהיבט השימוש בהם בהיותם כלי.