המשרד לביטחון פנים / טיפול בתקריות חומרים מסוכנים / 00.05.17