הרשמה לחברות בגילדה

ברוכים הבאים לגילדה. טופס הרשמה זה יהיה גם הפרופיל האישי שלך באתר אשר יוצג לחברים ולאורחים.

פרטי משתמש

הגדרות פרופיל

שם תצוגה *

תבנית נדרשת: שם פרטי, שם משפחה, תפקיד, חברה/ארגון

מורשים לראות את השדה: כולם

שם פרטי *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

שם משפחה *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

תאריך לידה *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה
תפקיד (נוכחי או אחרון) *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

חברה / ארגון (נוכחי או אחרון) *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מקום מגורים

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה
אזורי פעילות *

מורשים לראות את השדה: כולם

מי יכול לראות שדה זה
זמינות תעסוקתית

שדה רשות בו ניתן להציג בפרופיל זמינות תעסוקתית ברמות שונות ולקבל חשיפה בקרב מעסיקים ולקוחות. במקרה בו שדה זה בלתי רלוונטי, ניתן לדלג לשדה הבא.

מורשים לראות את השדה: כולם

מי יכול לראות שדה זה
תקציר קורות חיים *

פרטים נדרשים: תפקיד נוכחי, תפקידים אחרונים, תחומי מומחיות, השכלה, הכשרות וכד'. התמונה לפרופיל האישי תילקח מהרשת. ניתן לשלוח תמונה חלופית רצויה דרך טופס 'צור קשר'.

מורשים לראות את השדה: כולם

קורס ניהול אבטחה מונחה משטרה *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

טלפון נייד *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה
דואר אלקטרוני *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה
קישור 1 (חובה): אתר אישי, פייסבוק, לינקדאין וכד' *

יש לצרף קישור לפי בחירה, לצורך אימות זהות המבקש. הקישור יוצג בפרופיל האישי לצורך חשיפה רחבה ואיכותית יותר, ובכך גם לקדם חברה, שירות או מוצר.

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

קישור 2 (רשות): אתר אישי, פייסבוק, לינקדאין וכד'

ניתן לצרף קישור נוסף לפי בחירה. הקישור יוצג בפרופיל האישי לצורך חשיפה רחבה ואיכותית יותר, ובכך גם לקדם חברה, שירות או מוצר.

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

ניתן לפרט את החיבורים בהם יש ביכולותיך וברצונך לתרום לחברים בקהילה, זאת מתוך הנחה שיהיה בכך לקדם אותך ואותם.

מורשים לראות את השדה: כולם

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

ניתן לפרט את החיבורים אותם ברצונך לקבל מהחברים בקהילה, זאת מתוך הנחה שיהיה בכך לקדם אותך.

מורשים לראות את השדה: כולם

באיזו דרך קיבלת את הקישור לאתר 'הגילדה'? *

חבר בגילדה (הוסף שם) / מוסד לימוד (הוסף שם) / פייסבוק (הוסף שם דף או קבוצה) / לינקדאין / וואטסאפ (הוסף שם קבוצה) / אחר (פירוט)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

חבר גילדה ממליץ *

חובה לציין שם של חבר גילדה ממליץ, אחד או יותר, לצורך אימות זהות המבקש. ניתן לחפש ממליץ ביישום הקהילה (בתפריט הראשי), תחת 'הגילדאים' - רשת החברים בגילדה.

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

אישור תנאי השימוש באתר ואישור קבלת דואר אלקטרוני *

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד