הרשמה לחברות בגילדה

הרשמה לאתר זה הינה קלה ביותר, רק מלא את התיבות מתחת ויווצר לך משתמש לאתר בצ'יק צ'ק.

פרטי משתמש

הגדרות פרופיל

שם תצוגה (חובה)

תבנית נדרשת: שם פרטי, שם משפחה, תפקיד, חברה/ארגון

מורשים לראות את השדה: כולם

שם פרטי (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

שם משפחה (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

תאריך לידה (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה
תפקיד (נוכחי או אחרון) (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

חברה / ארגון (נוכחי או אחרון) (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מקום מגורים

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה
אזורי פעילות (חובה)

מורשים לראות את השדה: כולם

מי יכול לראות שדה זה
זמינות תעסוקתית

שדה רשות בו ניתן להציג בפרופיל זמינות תעסוקתית ברמות שונות ולקבל חשיפה בקרב מעסיקים ולקוחות. במקרה בו שדה זה בלתי רלוונטי, ניתן לדלג לשדה הבא.

מורשים לראות את השדה: כולם

מי יכול לראות שדה זה
תקציר קורות חיים (חובה)

- הפרופיל האישי פומבי ומוצג בחיפושים ברשת. הוסיפו תקציר קורות החיים אשר ישרת אתכם נאמנה כלפי חוץ. - פרטים מומלצים: תפקיד נוכחי, תפקידים אחרונים, תחומי מומחיות, השכלה, הכשרות וכד'. - פרטים אסורים: ת.ז, תפקידים מסווגים, תוכן פרסומי. - התמונה לפרופיל האישי תילקח מהרשת. ניתן לשלוח תמונה חלופית רצויה דרך טופס 'צור קשר'.

מורשים לראות את השדה: כולם

קורס ניהול אבטחה מונחה משטרה (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

טלפון נייד (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה
דואר אלקטרוני (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה
קישור 1 (חובה): אתר אישי, פייסבוק, לינקדאין וכד' (חובה)

יש לצרף קישור לפי בחירה, לצורך אימות זהות המבקש. הקישור יוצג בפרופיל האישי לצורך חשיפה רחבה ואיכותית יותר, ובכך גם לקדם חברה, שירות או מוצר.

מורשים לראות את השדה: כולם

קישור 2 (רשות): אתר אישי, פייסבוק, לינקדאין וכד'

ניתן לצרף קישור נוסף לפי בחירה. הקישור יוצג בפרופיל האישי לצורך חשיפה רחבה ואיכותית יותר, ובכך גם לקדם חברה, שירות או מוצר.

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

ניתן לפרט את החיבורים בהם יש ביכולותיך וברצונך לתרום לחברים בקהילה, זאת מתוך הנחה שיהיה בכך לקדם אותך ואותם.

מורשים לראות את השדה: כולם

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

ניתן לפרט את החיבורים אותם ברצונך לקבל מהחברים בקהילה, זאת מתוך הנחה שיהיה בכך לקדם אותך.

מורשים לראות את השדה: כולם

חבר גילדה ממליץ (חובה)

חובה לציין שם של חבר גילדה ממליץ, אחד או יותר, לצורך אימות זהות המבקש. ניתן לחפש ממליץ ביישום הקהילה (בתפריט הראשי), תחת 'הגילדאים' - רשת החברים בגילדה.

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

אישור תנאי השימוש באתר ואישור קבלת דואר אלקטרוני (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד