fbpx

הרשמה לחברות בגילדה

הרשמה לאתר זה הינה קלה ביותר, רק מלא את התיבות מתחת ויווצר לך משתמש לאתר בצ'יק צ'ק.

פרטי משתמש

הגדרות פרופיל

שם תצוגה (חובה)

תבנית נדרשת: שם פרטי, שם משפחה, תפקיד, חברה/ארגון

מורשים לראות את השדה: כולם

שם פרטי (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

שם משפחה (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

תאריך לידה (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה Note: Your profile is only visible to other active members.

תפקיד (נוכחי או אחרון) (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

חברה / ארגון (נוכחי או אחרון) (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מקום מגורים

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה Note: Your profile is only visible to other active members.

אזורי פעילות (חובה)

מורשים לראות את השדה: כולם

מי יכול לראות שדה זה Note: Your profile is only visible to other active members.

זמינות תעסוקתית

שדה רשות בו ניתן להציג בפרופיל זמינות תעסוקתית ברמות שונות ולקבל חשיפה בקרב מעסיקים ולקוחות. במקרה בו שדה זה בלתי רלוונטי, ניתן לדלג לשדה הבא.

מורשים לראות את השדה: כולם

מי יכול לראות שדה זה Note: Your profile is only visible to other active members.

תקציר קורות חיים (חובה)

- הפרופיל האישי פומבי ומוצג בחיפושים ברשת. הוסיפו תקציר קורות החיים אשר ישרת אתכם נאמנה כלפי חוץ. - פרטים מומלצים: תפקיד נוכחי, תפקידים אחרונים, תחומי מומחיות, השכלה, הכשרות וכד'. - פרטים אסורים: ת.ז, תפקידים מסווגים, תוכן פרסומי. - התמונה לפרופיל האישי תילקח מהרשת. ניתן לשלוח תמונה חלופית רצויה דרך טופס 'צור קשר'.

מורשים לראות את השדה: כולם

קורס ניהול אבטחה מונחה משטרה (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

טלפון נייד (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה Note: Your profile is only visible to other active members.

דואר אלקטרוני (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

מי יכול לראות שדה זה Note: Your profile is only visible to other active members.

קישור 1 (חובה): אתר אישי, פייסבוק, לינקדאין וכד' (חובה)

יש לצרף קישור לפי בחירה, לצורך אימות זהות המבקש. הקישור יוצג בפרופיל האישי לצורך חשיפה רחבה ואיכותית יותר, ובכך גם לקדם חברה, שירות או מוצר.

מורשים לראות את השדה: כולם

קישור 2 (רשות): אתר אישי, פייסבוק, לינקדאין וכד'

ניתן לצרף קישור נוסף לפי בחירה. הקישור יוצג בפרופיל האישי לצורך חשיפה רחבה ואיכותית יותר, ובכך גם לקדם חברה, שירות או מוצר.

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

צירוף לקבוצות whatsapp

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

חבר גילדה ממליץ (חובה)

חובה לציין שם של חבר גילדה ממליץ, אחד או יותר, לצורך אימות זהות המבקש. ניתן לחפש ממליץ ביישום הקהילה (בתפריט הראשי), תחת 'הגילדאים' - רשת החברים בגילדה.

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד

אישור תנאי השימוש באתר ואישור קבלת דואר אלקטרוני (חובה)

מורשים לראות את השדה: לעיני בלבד