fbpx
זוהר סגל | מנהל מחוז ופרויקטים מיוחדים, אביר
Active לפני 2 חודשים

הגילדה

שם תצוגה

זוהר סגל | מנהל מחוז ופרויקטים מיוחדים, אביר

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון, מחוז הדרום, אזור אילת, חו"ל

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות, ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים

השכלה והכשרה מקצועית

ü      תואר שני (MA) ביחב"ל, התמחות בניהול מו"מ וקבלת החלטות.

ü      תואר ראשון (BA) בקרימינולוגיה ואכיפת החוק.

ü      ניהול ותפעול מערכות לוגיסטיות מתקדמות – טכניון.

ü      טכנאי מחשבים ורשתות (M.C.D.S.T).

ü      אבטחת מידע וסייבר

ü      מנהלי ביטחון מונחה משטרה.

ü      קורס "אחיד".

 

ניסיון תעסוקתי

ü      מנהל מחוז ומבצעים מיוחדים – חברת המספקת שירותי ביטחון לחברות, ארגונים ותאגידים.

ü   מנהל ביטחון ראשי בחברה גלובאלית – 8 מפעלים בארץ, 12 מפעלים באירופה ו-13 מפעלים בארה"ב.

ü      אבטחה מבצעית – משרד הביטחון

ü      יחידה משטרתית מיוחדת – מפק"צ

תחומי מומחיות:

ü      תכנון והובלת מבצעי מודיעין קצרי וארוכי טווח

ü      ביצוע/ניהול חקירות ותשאולים

ü      ניהול משברים

ü      ניהול מו"מ וקבלת החלטות 

ü      מהימנות תעסוקתית וטוהר מידות

ü      מניעת אובדן ופחת

ü      ניהול צוותים אדומים

ü      ניהול רגולציה

ü      כריית מידע

ü      עריכת סקרי סיכונים בתחומים: אבטחת מידע, אבטחה פיסית, רכש, התקשרויות עם ספקים וקבלני משנה, שרשרת אספקה, היערכות לחירום, התאוששות מאסון ועוד.

 

 

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי