fbpx
יוסי אוזן | מחפש משרה חדשה
Active לפני יום, 10 שעות

הגילדה

שם תצוגה

יוסי אוזן | מחפש משרה חדשה

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים
  • תפקיד אחרון: מנהל ביטחון, מלון 'רמדה' נתניה.
  • שורה של תפקידים קודמים בניהול אבטחה במלונות.
  • בוגר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה
  • מחפש משרה חדשה
טלפון נייד

052-4506011

דואר אלקטרוני

uzanyos@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח