fbpx
יהודה 'דדי' חסיד | מדריך לחימה
Active לפני 3 חודשים

הגילדה

שם תצוגה

יהודה 'דדי' חסיד | מדריך לחימה

אזורי פעילות

מחוז הצפון

זמינות תעסוקתית

זמינות למשרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות, ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים

מדריך לחימה משולב ירי וקרב מגע

חובש ומדריך עזרה ראשונה

מאבטח בכיר

טלפון נייד

0536909111

דואר אלקטרוני

yehuda.hasid@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור