fbpx
צליל סבג | מנהלת ביטחון, נמל מספנות ישראל
Active לפני יום, 10 שעות

הגילדה

שם תצוגה

צליל סבג | מנהלת ביטחון, נמל מספנות ישראל

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה

תקציר קורות חיים
  • מנהלת ביטחון, נמל מספנות ישראל.
    – במסגרת תפקיד זה: ניהול שוטף של צוותי הביטחון, ריכוז תחום הטב"ן ותחום האבטחה החמושה, קצינת אמל"ח מוסמכת שב"כ.
  • בוגרת קורס מנהלי ביטחון במעברי גבול, מונחה משטרה ושב"כ.
  • השכלה: תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה.
חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, השתתפות במשחק מלחמה