fbpx
שי מדיני, קצין ביטחון מוסדות חינוך עיריית חולון
Active לפני 4 ימים, 18 שעות

הגילדה

שם תצוגה

שי מדיני, קצין ביטחון מוסדות חינוך עיריית חולון

אזורי פעילות

מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה

תקציר קורות חיים

קצין ביטחון מוסדות חינוך עיריית חולון

11.2016 – היום

– אחראי ביטחונית על 17 בתי ספר ו-55 גני ילדים.

– מתדרך משלחות מוסמך מטעם משרד החינוך.

– אחראי הכשרות (קורסים ורענונים) של רכזי ביטחון בית ספריים.

– בעל רישיון מנהל חדר נשק "מפעל ראוי".

– מעביר הדרכות בנושא מוגנות ברשת לתלמידים, מורים והורים.

– נאמן בטיחות.

קצין ביטחון בחברת "אביר שירותי ביטחון אזרחיים בע"מ"

2016

מנהל אובדן עסקי בחרת "קרת שירותי מידע בע"מ"

2015

– מנהל האובדן העסקי של חברת "קרביץ"

– ביצוע בקרות ביטחון לחברות מסחריות.

השכלה

– מוסמך בריאות הציבור בתכנית לניהול מצבי חירום ואסון מאוניברסיטת תל-אביב.

– מוסמך בתכנית ללימודי ביטחון מאוניברסיטת תל-אביב.

– בוגר תואר ראשון בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה מאוניברסיטת תל-אביב.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה לסיור שטח