fbpx
לוצקי שי - מנהל מחלקת בטיחות גהות וביטחון - חברת כיוונים באר-שבע
Active לפני חודש, 2 שבועות

הגילדה

שם תצוגה

לוצקי שי – מנהל מחלקת בטיחות גהות וביטחון – חברת כיוונים באר-שבע

אזורי פעילות

מחוז הדרום, אזור אילת

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, מחפש משרה חלקית, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בתשלום, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה