fbpx
שחר גולדברג | מייסד ומנכ"ל | כלבי אשמורת
Active לפני 6 חודשים, 3 שבועות

הגילדה

שם תצוגה

שחר גולדברג | מייסד ומנכ"ל | כלבי אשמורת

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון, מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות, ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים
  • מייסד ומנכ"ל, כלבי אשמורת.
  • כלבי אשמורת היא חברה המספקת שירותי אבטחה ייחודיים ומתקדמים בפריסה ארצית, תוך התמחות באבטחה המשלבת כלבי הגנה-תקיפה.
  • חבר בנבחרות הכותבים והמרצים של הגילדה
טלפון נייד

050-3045353

דואר אלקטרוני

shahar@kalbey-ashmoret.co.il

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה לסיור שטח