fbpx
רותם שרון | מנהל ביטחון ראשי | Moon Active
Active לפני 3 ימים, 16 שעות

הגילדה

שם תצוגה

רותם שרון | מנהל ביטחון ראשי | Moon Active

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון, מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות, ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים
  • מנהל ביטחון ראשי, Moon Active
  • תפקיד קודם: יועץ ביטחון, סתר.
  • מומחיות: אבטחת מידע, סייבר.
  • 11 שנות ניסיון בתחום האבטחה הממלכתית, לרבות אבטחת שגרירויות, משלחות ומטוסים.
טלפון נייד

054-4482552

דואר אלקטרוני

rotemsharon02@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח