fbpx
רתם גן | מנהל ביטחון ובטיחות | בנייני האומה ירושלים
Active לפני יום, 16 שעות

הגילדה

שם תצוגה

רתם גן | מנהל ביטחון ובטיחות | בנייני האומה ירושלים

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, מחוז הדרום

טלפון נייד

0522330423

דואר אלקטרוני

rotemgan6@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, השתתפות במשחק מלחמה