fbpx
אושרי בלומנפלד | מנהל אזור | גשש
Active לפני 5 חודשים

הגילדה

שם תצוגה

אושרי בלומנפלד | מנהל אזור | גשש

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה

זמינות תעסוקתית

זמינות למשרה מלאה

טלפון נייד

0548841119

דואר אלקטרוני

oshrio123455@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה