fbpx
אושר אוקנין | מנהל פרויקט | מודיעין אזרחי
Active לפני 6 שעות, 10 דקות

הגילדה

שם תצוגה

אושר אוקנין | מנהל פרויקט | מודיעין אזרחי

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

יינתן לפי הצורך

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח