fbpx
עומר שרעבני | מנהל ביטחון | מלון שרתון
Active לפני 3 שבועות, יום

הגילדה

שם תצוגה

עומר שרעבני | מנהל ביטחון | מלון שרתון

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, חו"ל

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

מומחה בכל תחומי הביטחון.

טלפון נייד

054-4941413

דואר אלקטרוני

omer59@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור