fbpx
אורון בן סימון | ניהול משברים, מקינזי
Active לפני 2 חודשים, 3 שבועות

הגילדה

שם תצוגה

אורון בן סימון | ניהול משברים, מקינזי

אזורי פעילות

חו"ל

תקציר קורות חיים
חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור