fbpx
ניר רן | ראש המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית וינגייט
Active לפני שנה, 7 חודשים

הגילדה

שם תצוגה

ניר רן | ראש המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית וינגייט

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים
טלפון נייד

09-8639371

דואר אלקטרוני

ranir@axiomsec.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בתשלום