fbpx
ניר , פליישון , מנהל מחלקת ביטחון , YES
Active לפני יום, 21 שעות

הגילדה

שם תצוגה

ניר , פליישון , מנהל מחלקת ביטחון , YES

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון, מחוז הדרום

תקציר קורות חיים

תפקיד נוכחי : מנהל מחלקת ביטחון YES

תפקידים קודמים

קב"ט ארצי מניעת פחת ואובדן קבוצת INDITEX
מנהל יחידות האבטחה והחירום של אינטל ירושלים ופ"ת – צוות 3
סגן קב"ט אינטל ירושלים  ( Security Lead)
מנהל משמרת מוקד ביטחון וחירום אינטל ירושלים ( Security Shift Manager)

שירות צבאי :

מפקד מכלול מבצעים בגדס"ר  -מילואים
מ"פ מסייעת בגדס"ר  – מילואים
מ"פ חי"ר – קבע

השכלה:

B.A – ניהול מצבי חירום ואסון אוניברסיטת בר אילן ( במהלך התואר)

מנהל ביטחון מונחה משטרת ישראל – המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית וינגייט

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור