fbpx
ניר חי | מנהל ביטחון, מעבדות מילודע
Active לפני 4 ימים, 18 שעות

הגילדה

שם תצוגה

ניר חי | מנהל ביטחון, מעבדות מילודע

אזורי פעילות

מחוז הצפון

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

מנהל ביטחון על שלושה אתרים של מעבדות

קיום קשר שוטף עם גורמי הביטחון המנחים , דיווח על פעילות ועל אירועים חריגים וביצוע תחקירים לשם הפקת לקחים

כתיבת תוכניות עבודה שנתיות לרבות הצעת תקציב והבאת אישור לממונים

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

השתתפות בצוות אדום