fbpx
Nirbetzalel
Active לפני 2 שבועות

הגילדה

שם תצוגה

Nirbetzalel

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים

כיום יועץ ביטחון לחברות שונות.

בעבר מנהל תחום חקירות, מהימנות תעסוקתית, אבטחת שרשרת האספקה בטבע, מנב"ט לאומי קארד, מנב"ט דיפלומט.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור