fbpx
נדב מרקוביץ | מנהל סניף תל אביב, מודיעין אזרחי
Active לפני 2 ימים, 14 שעות

הגילדה

שם תצוגה

נדב מרקוביץ | מנהל סניף תל אביב, מודיעין אזרחי

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות, ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים
  • מנהל סניף תל אביב, מודיעין אזרחי.
חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בתשלום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח