fbpx
משה רוזנטולר | מנהל ביטחון, קבוצת רוטשילד קיסריה
Active לפני 16 שעות, 17 דקות

הגילדה

שם תצוגה

משה רוזנטולר | מנהל ביטחון, קבוצת רוטשילד קיסריה

אזורי פעילות

מחוז המרכז

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה חלקית

תקציר קורות חיים
  • מנהל ביטחון, קבוצת רוטשילד קיסריה.
חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה