fbpx
מיכאל חנופה | סגן מנהל אזור ירושלים, הסמת
Active עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

מיכאל חנופה | סגן מנהל אזור ירושלים, הסמת

אזורי פעילות

מחוז ירושלים

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

בעל תעודת מנב"ט

שימשתי כמנהל אבטחה בתיאטרון ירושלים, במלון שערי ירושלים ובקניון סנטר 1

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור