fbpx
אהוד מנדה
Active לפני 29 דקות

הגילדה

שם תצוגה

אהוד מנדה

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

2018-2021- קבט בשגרירות ישראל בקופנהגן, דנמרק.
2016-2018- בריח בשגרירות ישראל בניירובי, קניה.

2008-2016- מאבטח ביחידה הממלכתית לאבטחת אישים.

השכלה: תואר ראשון בניהול, האוניברסיטה הפתוחה.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח