fbpx
מאור בונין
Active לפני 3 שבועות, 3 ימים

הגילדה

שם תצוגה

מאור בונין

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים

תקציר קורות חיים

לימוד תעודת מנהל אבטחה מונחה משטרת ישראל מטעם מכללת היחידה לביטחון לאומי.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור