fbpx
מאור אריאלי | מנהל אזור | מודיעין אזרחי
Active לפני 15 שעות, 46 דקות

הגילדה

שם תצוגה

מאור אריאלי | מנהל אזור | מודיעין אזרחי

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

כיום אני מנהל אזור , בעל קורס רמה א'

בעבר הייתי מאבטח בלשכת השר לפיתוח נגב גליל ובהמשך קודמתי לראש צוות מאבטחים