fbpx
לירן מזרחי | מנהל פרויקטים, צוות 3
Active עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

לירן מזרחי | מנהל פרויקטים, צוות 3

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

יועברו באופן אישי .

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח