fbpx
איתמר שוורץ
Active לפני 3 ימים, 12 שעות

הגילדה

שם תצוגה

איתמר שוורץ

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון, מחוז הדרום, אזור אילת, חו"ל

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

יועץ ומנהל פרויקטים

מנהל תחום אכיפה וטכנולוגיה במשרד לביטחון הפנים

ס' קב"ט המרכז הרפואי הדסה עין כרם

תפקידי פיקוד (מ"פ וסמג"ד) בסדיר, קבע ומילואים בחיל האיסוף הקרבי

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח