fbpx
אילן מור | מנהל ביטחון ראשי, גדות פי גלילות
Active לפני 4 ימים, 4 שעות

הגילדה

שם תצוגה

אילן מור | מנהל ביטחון ראשי, גדות פי גלילות

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, מחוז הדרום, חו"ל

זמינות תעסוקתית

ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים
  • מנהל ביטחון ראשי, גדות פי גלילות.
  • שירות רב שנים במשטרה. ניצב משנה בגמלאות. תפקידים מרכזיים: מפקד משטרת התנועה הארצית, קצין אג"מ תל אביב וירקון, מפקד תחנת מסובים, ראש לשכת המפכ"ל
  • השכלה: תואר ראשון במשפטים, תארים שניים בניהול מצבי אסון וחירום ובמדעי המדינה וביטחון לאומי.
  • בוגר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה.
קישור 1 (חובה): אתר אישי, פייסבוק, לינקדאין וכד'

http://www.linkedin.com/in/ilan-mor-maman-65a5b2119

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בתשלום, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה