fbpx
איגור אולשנבאום
Active לפני 15 שעות, 51 דקות

הגילדה

שם תצוגה

איגור אולשנבאום

אזורי פעילות

מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה

תקציר קורות חיים

ניסיון בתחום בטחון 10 שנים .

מנהל ביטחון ארצי בחברת רומח בטחון

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם