fbpx
יגאל יצחק
Active לפני חודש, שבוע

הגילדה

שם תצוגה

יגאל יצחק

אזורי פעילות

מחוז המרכז

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה

תקציר קורות חיים
  1.  12 שנות לימוד
  2. תעודת בגרות חלקית ( חסר 3 יחי משלים )
  3. תעודת מנהל אבטחה
  4. תעודת קצין ביטחון
חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי