fbpx
עידן לוונברג | מנהל ביטחון, IBM
Active לפני יום, 11 שעות

הגילדה

שם תצוגה

עידן לוונברג | מנהל ביטחון, IBM

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, מחוז הדרום

תקציר קורות חיים

תנובה

Mw

Ibm

יוצא מערכת הביטחון

שירות ביטחון כללי

צבא – מגלן

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח