fbpx
הלל ברפי | מנהל ביטחון אזור מרכז, משרד העלייה והקליטה
Active לפני יום, 13 שעות

הגילדה

שם תצוגה

הלל ברפי | מנהל ביטחון אזור מרכז, משרד העלייה והקליטה

אזורי פעילות

מחוז המרכז

תקציר קורות חיים

מנבט משרד העליה והקליטה מחוז תל אביב והמרכז

מנבט ברשות האוכלוסין וההגירה

תואר ראשון קרימנולוגיה

תואר שני יחסים בין לאומיים