fbpx
הדר ברינר | רבש"צ, מועצה מקומית אלקנה
Active לפני חודש, שבוע

הגילדה

שם תצוגה

הדר ברינר | רבש"צ, מועצה מקומית אלקנה

אזורי פעילות

אזור יהודה ושומרון

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה

תקציר קורות חיים
  • רבש"צ, מועצה מקומית אלקנה
  • בוגר קורס רבש"צים
חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור