גיא חפץ | ממונה ביטחון, בטיחות וחירום | מנורה מבטחים
Active לפני שבוע, יום

הגילדה

שם תצוגה

גיא חפץ | ממונה ביטחון, בטיחות וחירום | מנורה מבטחים

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז המרכז, מחוז ירושלים, מחוז הדרום

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, אירוח סיור שטח, מנטורינג למנהלים מתחילים