אייל דניאל | מנהל ביטחון, בית חולים מעלה כרמל
Active לפני יום, 11 שעות