fbpx
אפי מעוז | מנהל פרויקטים, USS Security
Active עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

אפי מעוז | מנהל פרויקטים, USS Security

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז ירושלים

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

השתתפות בצוות אדום